BLOG
  • HOME
  • BLOG
  • Lab Grown Diamond
  • เพชรแท้จากแล็บ หรือ Lab Grown Diamond คือเพชรที่เกิดจากคาร์บอนด์บริสุทธิ์

เพชรแท้จากแล็บ หรือ Lab Grown Diamond คือเพชรที่เกิดจากคาร์บอนด์บริสุทธิ์

Lab Grown Diamond

เพชรแท้จากแล็บ หรือ Lab Grown Diamond คือเพชรที่เกิดจากคาร์บอนด์บริสุทธิ์ โดยจะมีการจำลองขั้นตอนกระบวนการเกิดเพชรตามธรรมชาติขึ้นภายในห้องทดลองโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้เพชรที่มีคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ เช่นเดียวกันกับเพชรที่เกิดเองตามธรรมชาติ ดังนั้นคำตอบก็คือ “เพชรแท้จากแล็บไม่ใช่เพชรปลอม” ซึ่งบางครั้งเพชรแท้จากแล็บจะถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เพชรสังเคราะห์” ซึ่งคำนี้อาจเส่งผลให้คนทั่วไปคิดว่าเพชรประเภทนี้คือเพชรปลอมนั่นเอง
เพชรสังเคราะห์จากห้องแล็บไม่ใช่ของปลอม ของทดแทน หรือของเกรดเทียบเท่า เพราะเพชรดังกล่าวเป็นเพชรแท้ๆ ที่เกิดจากการเลียนแบบกระบวนการเกิดแร่เพชรตามธรรมชาติ เพชรที่ออกมาก็มีคุณสมบัติทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางแสงไม่ต่างจากเพชรแท้ตามธรรมชาติ
คุณภาพตามหลัก 4Cs ไม่ต่างจากเพชรตามธรรมชาติทั้งในในเรื่องของการเจียระไน (Cut) สี (Color) น้ำหนักกะรัต (Carat) และความสะอาด (Clarity)
ราคาของเพชรแท้จากแล็บจะถูกกว่าเพชรตามธรรมชาติ เหมาะที่จะสวมใส่ในทุกๆ วัน และมีได้ทีละหลายๆ ชิ้น
สนใจสั่งซื้อสอบถามได้ที่

เพชรแท้จากแล็บ หรือ Lab Grown Diamond คือเพชรที่เกิดจากคาร์บอนด์บริสุทธิ์

https://avancethailand.business.site/

Related posts

CONTACT

TEL 02 233 6612
จ.: 9:30–17:30
อ.: 9:30–17:30
พ.: 9:30–17:30
พฤ.: 9:30–17:30
ศ.: 9:30–17:30
ส.: ปิดทำการ
อา.: ปิดทำการ